Thẻ

yêu online

Tình yêu đơn phương online

Yêu có bao giờ là sai, nó là cảm giác và thứ gia vị để gọt nên tâm hồn cho mỗi người, yêu và được yêu còn gì hạnh phúc hơn, nhưng yêu mà không được đáp lại hoặc vì một lý do nào đó, không được thoả mãn mong muốn của bản thân mình, sẽ mất đi…