Thẻ

tình yêu ba người

Tình yêu tay ba: Ai là người có lỗi?

Chúng ta đều luôn nghĩ rằng ‘kẻ thứ ba’ trong một chuyện tình sẽ là kẻ mang đầy tội lỗi, xứng đáng bị trừng phạt, nhưng có ai đã từng suy xét lại rằng nếu thứ tình yêu kia là mạnh mẽ, là trọn vẹn hoàn hảo thì liệu ‘kẻ thứ ba’ sẽ có cơ hội…