Thẻ

Tết thanh minh năm 2019

Tết Thanh minh năm 2019 là ngày nào?

Tết Thanh minh là một cái Tết diễn ra vào tiết Thanh minh ở các nước phương Đông chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc cổ đại như Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên. Tiết Thanh minh là tiết thứ 5 trong năm khi kinh độ…