Thẻ

lễ Phục Sinh

Lễ Phục sinh năm 2019 rơi vào ngày nào?

Lễ Phục Sinh là ngày lễ quan trọng của đạo Kitô (Cơ Đốc Giáo) thường diễn ra vào ngày Chủ Nhật, rơi vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm để tưởng niệm đức Chúa Giêsu bị đóng đinh đến chết trên thập tự giá và hồi sinh lại.