Thẻ

đàn ông tuổi 20

18 nguyên tắc sống dành cho nam giới tuổi 20

#1 Bạn phải biết luôn có người giỏi hơn mình và cũng luôn có người kém hơn mình. Vì vậy, hãy khiêm tốn, cố gắng học những ai giỏi hơn, đồng cảm với những ai kém hơn mình. #2 Bất cứ ai đều cũng xảy ra va chạm trong cuộc sống, dù ít hay…