Thẻ

chiến đấu

Mơ thấy đánh nhau báo hiệu điều gì?

Giấc thấy đánh nhau không phải là giấc mơ dễ chịu. Giấc mơ chỉ ra cách bạn đối mặt với một số vấn đề trong cuộc sống hoặc một số tác động bên ngoài đang ngăn cản bạn đạt được mục tiêu của mình.